Het doel van Rotary is het aanmoedigen en aankweken van het ideaal van dienstvaardigheid als grondslag van een waardige ondernemingsgeest en in het bijzonder het aanmoedigen en bevorderen van:

1. het beter leren kennen van anderen als een gelenheid tot dienstvaardigheid

2. de toepassing van hoge ethische normen in bedrijf en beroep, de erkenning van de waarde van iedere nuttige functie en het waarderen door iedere rotarian van zijn of haar beroep als middel om de maatschappij te dienen

3. de toepassing van het ideaal van dienstvaardigheid door iedere rotarian in zijn/haar persoonlijk, zakelijk, en maatschappelijk leven

4. internationaal begrip, goede onderlinge verstandhouding en vrede door een wereldomvattende kameraadschap van mensen, die werkzaam zijn in een bedrijf of beroep en verenigd zijn in het ideaal van dienstvaardigheid.

 klik op de foto voor uitleg door Rotarylid Jurgen Raymann