Beste vrienden en vriendinnen,
Naar aanleiding van een bijeenkomst van de commissie ledenwerving sturen wij dit stuk. Als eerste hebben wij gekeken naar de kwalificaties waaraan een kandidaat-lid zal moeten voldoen in orde van belangrijkheid:
Wervingsgebied: De binding met Uden e.o. moet zeer sterk zijn, niet alleen hier werken, maar eigenlijk hier wonen. Daarbij aangemerkt dat Odiliapeel en Nistelrode nog aandachtsgebieden zijn.
Classificatie: Vooralsnog zijn wij van mening dat we moeten gaan zoeken naar aspirant leden die een classificatie hebben die niet aanwezig is binnen de club. Belangrijke speerpunten zijn volgens ons:
  • Onderwijs: Zeker het voortgezet of beroepsonderwijs, maar wellicht ook het basisonderwijs;
  • Agrarisch; Wellicht iemand die naast zijn bedrijf ook actief is in enkele brancheverenigingen;
  • Religie: Daar er nog niemand in onze club direct uit deze sector is zou dit wellicht een goede aanvulling kunnen zijn;
  • Defensie: Ondanks dat we er vanuit gaan dat het zeer moeilijk is om iemand te kunnen vinden die goed is en enkele jaren zal blijven moet in onze optiek de ambitie er zijn om toch iemand vanuit deze sector te strikken;
  • Overheid: Ook hier moet in onze optiek de ambitie zijn om de burgemeester aan ons te binden, daarnaast moet er ook een wethouder of iemand uit de raad bij ons vertegenwoordigd zijn;
  • Woningbouw: Wellicht is het ook interessant om een projectontwikkelaar of een coöperatie zoals de SVU vertegenwoordigd te hebben in ons midden, daarnaast zijn aannemers of een makelaar wellicht ook interessant;
  • Gezondheidzorg: Daar het ziekenhuis een belangrijke plek zal gaan innemen in Uden is iemand vanuit het bestuur wellicht een aanvulling voor de club, of anders wellicht iemand van de geestelijke gezondheidszorg;
  • Recreatie; Wellicht iemand die bezig is met grootschalige recreatie;
  • Detailhandel/Horeca; Wellicht iemand van de winkeliersvereniging van het centrum, ook andere ondernemers zoals van supermarkten zijn interessant;
  • Industrie/Overig bedrijfsleven: Uiteraard moeten we op zoek blijven naar beroepen die goed aansluiten bij de activiteiten van de club, zoals een advocaat veel belangrijke know how mee zal nemen, maar ook een evenementenbureau zou een mogelijkheid zijn. Tevens lijkt het ons zinvol om ook vertegenwoordigers te hebben van nieuwe industrie of groeimarkten, zoals het internet. Echter het valt ons wel op dat er binnen de club op dit moment redelijk veel zelfstandige adviseurs zijn, wellicht is het beter om er hiervan niet te veel binnen de club te krijgen.
Betrokkenheid: Naast bovengenoemde factoren moet ook betrokkenheid en de bereidheid tot inzet groot zijn. Een aspirant lid moet wel duidelijk maken dat zij meer tijd in de club willen steken dan alleen de maandagavond bezoeken. Ook moeten zij reeds een betrokkenheid tonen bij verschillende vrijwillige taken in ons wervingsgebied.
Leeftijd, Sexe en afkomst: In onze optiek moet er geen harde grens zijn betreffende leeftijd, maar er moet wel in de gaten gehouden worden dat de gemiddelde leeftijd omlaag mag. Daarnaast zou de man/vrouw verhouding ook meer gelijkwaardig mogen zijn en zouden wij meer leden mogen zoeken uit andere culturen.
Graag zouden wij hier van één ieder die op of aanmerkingen heeft feedback ontvangen. Ook vragen wij jullie kandidaten die in jullie ogen geschikt zijn aan ons voor te leggen daar wij niet iedereen kennen en er wellicht betere kandidaten zijn dan waar wij aan denken. Ook zullen wij op korte termijn enkele leden vragen of zij via hun ingangen in bepaalde sectoren kunnen aangeven of er geschikte kandidaten zijn.